Follow Us

0474 29 23 45
info@abtuinen.be

Als u ons nodig hebt

Standplaatsverbetering

Standplaatsverbetering heeft te maken met het verbeteren en/of herstellen van de omgeving waarin de boom zich bevindt.

Meestal zijn standplaats problemen de oorzaak wanneer de conditie van een boom ondermaats is. Volgende oorzaken kunnen een slechte conditie tot gevolg hebben : bodemverdichting, wijziging van de grondwaterstand, graafwerken binnen de wortelzone, enz….

Door preventieve maatregelen te treffen alvorens bepaalde werken uit te voeren kunnen deze problemen vermeden worden.

Wanneer er toch standplaatsproblemen zijn dan kunnen deze problemen in de meeste gevallen toch nog verholpen worden. Bijvoorbeeld door het plaatsen van voedingskokers, het beluchten van de bodem, enz….

Problemen met de bodem rond uw bomen?

Contacteer ons!